Skaffa AI-genererade bilder på nolltid – Så enkelt är det!

Introduktion

AI-genererade bilder har blivit allt mer populära på senare år. Detta beror på den snabba utvecklingen inom maskininlärning och artificiell intelligens som möjliggör generering av högkvalitativa bilder baserat på texter.

Syftet med denna guide är att ge en översikt över de populäraste verktygen för AI-genererade bilder, både gratis och betalalternativ. Guiden kommer att förklara fördelar och nackdelar med olika verktyg, samt ge tips på bästa praxis och etiska aspekter man bör tänka på.

I guiden kommer vi att börja med en introduktion till vad AI-genererade bilder är och varför de har blivit så populära. Sedan går vi igenom de mest kända gratisverktygen som DALL-E mini och Midjourney, samt betaltjänster som DALL-E 2 och Stable Diffusion. Vi jämför för- och nackdelar med gratis och betalalternativ.

Avslutningsvis tittar vi på bästa praxis och etiska aspekter man bör ha i åtanke när man använder AI för bildgenerering. Vi blickar också framåt på vilken utveckling vi kan förvänta oss inom fältet.

Med denna guide hoppas vi att läsaren ska få en god överblick över möjligheterna med AI-genererade bilder och kunna välja rätt verktyg för sina behov.

Vad är AI-genererade bilder?

AI-genererade bilder är bilder som skapas av artificiell intelligens (AI) utan att använda traditionell digital redigering eller manuellt måleri. De genereras genom att mata in textbeskrivningar till ett AI-system som sedan skapar en bild baserat på beskrivningen.

AI-systemen som skapar bilderna är tränade på enorma mängder bilddata, ofta miljontals bilder från internet. Med hjälp av avancerade maskininlärningsalgoritmer lär sig AI-systemen att koppla textbeskrivningar till visuella koncept. När en användare matar in en prompt genererar AI:n en ny bild pixel för pixel som matchar textbeskrivningen.

Det går oftast väldigt snabbt att skapa AI-genererade bilder, ibland på bara några sekunder. Det gör det möjligt för vem som helst att skapa unika bilder genom att helt enkelt beskriva vad de vill se. Man behöver alltså inte kunna rita eller redigera bilder på traditionellt sätt. AI-systemen blir också bättre ju mer data de tränas på, så kvaliteten på AI-genererade bilder förbättras hela tiden.

Varför använda AI-genererade bilder?

AI-genererade bilder har många fördelar som gör dem till ett användbart verktyg för många. Här är några av de främsta fördelarna:

Snabbhet

En av de största fördelarna med AI-bildgenerering är hur snabbt man kan skapa bilder. Istället för att leta efter befintliga bilder eller anlita en professionell designer kan man bara mata in en textprompt och få tillbaka en färdig bild på några sekunder. Detta gör AI-bilder perfekta när man behöver skapa bilder snabbt, till exempel för sociala medier, bloggar eller presentationer.

Kreativitet

AI-bildgenerering öppnar upp för helt nya kreativa möjligheter. Med traditionella metoder kan det vara svårt att visualisera vissa koncept, men med AI kan man testa hur som helst textsprompter och se vad AI:n genererar. På så sätt kan AI hjälpa oss att tänka utanför boxen och hitta nya kreativa idéer.

Låg kostnad

De flesta AI-bildverktyg är antingen gratis eller har låga kostnader jämfört med att anlita en designer. Även om man väljer ett betalalternativ brukar det vara mycket billigare än traditionella metoder. Särskilt för små företag eller individer är den låga kostnaden en stor fördel med AI-bildgenerering.

Populära verktyg för AI-genererade bilder

Det finns ett antal populära verktyg som möjliggör skapandet av AI-genererade bilder, både gratis och betaltjänster. Här är några av de mest kända:

DALL-E

DALL-E är ett av de mest avancerade AI-systemen för bildgenerering som finns tillgängligt idag. Det utvecklades av forskare på OpenAI och släpptes för allmänheten under 2022. Med DALL-E kan användare skapa lågupplösta bilder genom att beskriva dem i naturligt språk. Resultaten är ofta imponerande och visar på den snabba utvecklingen inom AI. DALL-E finns bara tillgängligt via en sluten beta, så det är svårt för vanliga användare att komma åt för närvarande.

Midjourney

Midjourney är ett annat avancerat AI-system för att skapa konst, bilder och illustrationer. Det fungerar genom att användaren ger textprompter på engelska som systemet sedan tolkar och skapar en bild utifrån. Midjourney har en gratis nivå där användaren kan skapa ett begränsat antal bilder. Det finns också betalda prenumerationsnivåer för att låsa upp fler funktioner. Midjourney har blivit väldigt populärt på kort tid.

Nightcafe

Nightcafe är ett webbaserat verktyg där användare kan skapa AI-genererad konst och bilder. Det är enkelt att komma igång och skapa intressanta bilder genom att mata in textprompter och välja olika stilar. Nightcafe har både en gratis nivå och betalprenumerationer. Den gratis nivån är ganska begränsad men tillräcklig för att testa tjänsten. Nightcafe producerar generellt sett bilder av något lägre kvalitet jämfört med DALL-E och Midjourney.

Stable Diffusion

Stable Diffusion är ett öppen källkods AI-ramverk för att generera bilder utifrån text. Det släpptes av forskare på Anthropic under 2022. Stable Diffusion kan laddas ner och köras lokalt på en kraftfull dator. Det kräver dock avancerade tekniska kunskaper att få igång. Det finns också webbaserade tjänster som erbjuder Stable Diffusion genom enkla gränssnitt. Resultaten är ofta imponerande, på nivå med DALL-E. Stable Diffusion har potential att demokratisera AI-genererad konst då det är öppen källkod.

Gratis AI-bildverktyg

Det finns flera bra gratisverktyg online för att skapa AI-genererade bilder. Här är några av de bästa alternativen:

DALL-E mini

DALL-E mini är ett av de mest populära gratisverktygen just nu. Det är skapat av Hugging Face och använder en mindre kraftfull version av OpenAI:s DALL-E-modell.

För att använda DALL-E mini går du bara till deras hemsida och skriver in en textprompt som beskriver den bild du vill skapa. Verktyget genererar då ett antal AI-skapade bilder baserat på din prompt. Bilderna är i 256 x 256 pixlar upplösning.

Du får tyvärr bara skapa ett begränsat antal bilder per dag med det gratis alternativet. Men det är ett bra sätt att testa AI-bildgenerering helt gratis.

Stable Diffusion webUI

Stable Diffusion webUI är ett annat populärt verktyg från Hugging Face. Det använder Stable Diffusions avancerade AI-modell för bildgenerering.

För att använda det skriver du in din textprompt, väljer bildstorlek (upp till 512 x 512 pixlar) och klickar på ”Generate”. Verktyget skapar då 9 olika bilder baserat på din beskrivning.

Detta verktyg kräver att du skapar ett kostnadsfritt konto på Hugging Face för att kunna spara och dela dina genererade bilder. Men det är ett kraftfullt alternativ för gratis AI-bildskapande.

Nightcafe Creator

Nightcafe Creator är ett enkelt verktyg där du beskriver din önskade bild med nyckelord och låter AI:n skapa konstverk åt dig. De har även färdiga ”styler” som gör att bilderna ser ut som om de är målade i olika stilar.

Efter att du skapat ett konto kan du generera 3 bilder per dag helt gratis. Nightcafe är bra för att skapa konstnärliga bilder snabbt och enkelt.

Så det finns flera bra alternativ för den som vill testa AI-genererad konst och bilder helt gratis online. Prova dig fram med olika verktyg och prompter för att se vilken typ av bilder du kan skapa!

Betal-AI-bildverktyg

Det finns några väldigt bra betalverktyg för AI-genererade bilder som ger mer avancerade funktioner och alternativ än gratisverktygen. Här är några av de bästa:

Midjourney

Midjourney är för närvarande det mest populära betalverktyget för AI-genererade bilder. Det kostar $10 i månaden för baspaketet, $30 för standard och $600 för ”unlimited”.

Fördelar med Midjourney är att det har väldigt bra bildkvalitet, stöd för hög upplösning och möjlighet att lägga till egna bilder för att förbättra genereringen. Det har också avancerade verktyg för att styra generationen och ger mer flexibilitet än gratisverktygen.

Dall-E 2

Dall-E 2 från OpenAI är också ett populärt alternativ. Det är för närvarande bara tillgängligt via väntelista, men ger extremt avancerade bildgenereringar.

Fördelarna med Dall-E 2 är den otroligt höga bildkvaliteten och möjligheten att generera väldigt detaljerade och realistiska bilder baserat på textprompter. Det är det bästa alternativet för högkvalitativa bilder.

Stable Diffusion

Stable Diffusion är ett annat alternativ som låter dig köra AI-bildgenerering på din egen dator. Det kräver mer teknisk kunskap att sätta upp, men ger dig full kontroll och möjlighet att anpassa modellerna.

Fördelarna är att du inte behöver betala för användningen efter att du köpt licens och att du kan träna dina egna modeller för dina specifika behov. Bildkvaliteten är också väldigt hög.

Betalalternativen ger alltså oftast högre bildkvalitet, mer flexibilitet och avancerade verktyg. De är värt priset för professionella användare eller någon som vill ha max kontroll på sina genereringar.

Jämförelse gratis vs betal

Det finns både för- och nackdelar med gratis och betalalternativ för AI-genererade bilder.

Fördelar med gratis AI-bildverktyg

 • Inga kostnader. Du behöver inte betala för att generera bilder.
 • Lättillgängliga. Många gratis AI-bildverktyg kräver inget konto eller nedladdning.
 • Bra för enkla bilder. Gratis verktyg fungerar bra för att skapa enkla bilder och koncept.

Nackdelar med gratis AI-bildverktyg

 • Begränsningar. Gratis verktyg har ofta begränsningar på antal bilder per dag/månad.
 • Lägre bildkvalitet. Bilderna har ofta lägre upplösning och detaljrikedom.
 • Färre funktioner. Gratis verktyg har färre avancerade funktioner för finjustering.
 • Långsammare. Det kan ta längre tid att generera bilder med gratis verktyg.

Fördelar med betal-AI-bildverktyg

 • Bättre bildkvalitet. Betalverktyg ger högupplösta bilder med mer detaljer.
 • Fler funktioner. Avancerade funktioner för att finjustera och redigera bilder.
 • Snabbare generering. Bilder skapas snabbare med kraftfullare AI-modeller.
 • Inga begränsningar. Obegränsat antal bildgenereringar.

Nackdelar med betal-AI-bildverktyg

 • Kostnader. Månatliga avgifter eller krediter som måste köpas.
 • Kräver konto. De flesta betaltjänster kräver registrering och inloggning.
 • Överkurs för enkla behov. Inte värt kostnaden om du bara behöver enkla bilder.

Så både gratis och betalalternativ har fördelar. Gratis passar bra för enklare användning och betal ger mer avancerade funktioner. Det beror på dina specifika behov.

Bästa praxis och etik

AI-genererade bilder erbjuder många fördelar, men det finns också viktiga etiska aspekter att tänka på när man använder dem.

 • Var medveten om upphovsrätt. Använd inte AI-verktyg för att generera bilder som bryter mot upphovsrätten, till exempel genom att reproducera kända konstverk eller varumärken. Om du använder AI-genererade bilder kommersiellt bör du kolla upp reglerna för fair use.
 • Citera källor. Om du använder texter, dataset eller annat innehåll för att generera en bild bör du ange källan tydligt. På så sätt visar du transparens och ger erkännande till originalskaparna.
 • Var tydlig med att det är AI-genererat. Presentera inte AI-skapade bilder som mänskligt skapade. Var öppen med att de är genererade av en algoritm för att undvika att vilseleda andra.
 • Generera inte stötande eller olagligt innehåll. Använd sunt förnuft och generera bara bilder som är lämpliga och inte bryter mot några lagar. Generera till exempel inte pornografiskt eller våldsamt innehåll.
 • Var medveten om bias. AI-modeller kan reproducera och förstärka mänskliga fördomar. Försök identifiera och motverka oönskade bias i bildgenereringen.
 • Sprid inte desinformation. Använd inte AI för att skapa vilseledande eller falska bilder som kan sprida desinformation.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du använda AI på ett etiskt och ansvarsfullt sätt för att skapa intressanta bilder. Tänk alltid på konsekvenserna och var transparent med din AI-användning.

Framtiden för AI-genererade bilder

AI-genererade bilder är en teknik under snabb utveckling och vi kan förvänta oss att se stora förändringar och framsteg inom fältet under de kommande åren. Här är några trender och utvecklingar att hålla utkik efter:

 • Bättre bildkvalitet: Algoritmerna bakom AI-genererade bilder blir hela tiden bättre på att generera bilder med högre upplösning, skärpa och realism. Det är troligt att bildkvaliteten inom några få år kommer vara så gott som omöjlig att skilja från riktiga foton.
 • Specialiserade AI: I dagsläget finns det några få dominerande AI-modeller för bildgenerering. I framtiden kan vi förvänta oss specialiserade AI som är tränade på specifika typer av bilder, till exempel porträtt, landskap eller produkter. Detta kommer resultera i ännu mer realistiska bilder inom dessa områden.
 • Interaktiv generering: Förmågan att ge detaljerade instruktioner och iterera fram den önskade bilden kommer bli allt mer avancerad. Redan nu finns viss funktionalitet för detta men i framtiden kan vi vänta oss samtal med AI:n i realtid för att skapa exakt den bild man är ute efter.
 • Multimodal generering: AI-modeller utvecklas alltmer för att kunna generera flera typer av media såsom bild, text, ljud och video samtidigt och i en kontext. Vi kommer se AI som kan illustrera texter med passande bilder och lägga till ljudeffekter vid generering av video.
 • Demokratisering: Idag krävs avancerad datakraft och AI-kunskap för att skapa egna AI-bildgeneratorer. Tekniken blir dock allt mer tillgänglig och enklare att använda för vem som helst. Snart nog kommer vem som helst kunna skapa sin egen AI för att generera unika bilder.

Det är en spännande tid för AI-genererade bilder! Utvecklingen går snabbt framåt och vi har bara sett början på vad som är möjligt. De etiska aspekterna kommer dock också behöva diskuteras allt mer för att tekniken ska användas på rätt sätt.

Sammanfattning

AI-genererade bilder är ett spännande nytt verktyg som låter vem som helst skapa unika bilder genom att beskriva dem med text. I denna guide har vi tittat på några av de mest populära gratis och betal-verktygen, samt jämfört för- och nackdelar med dem.

Några viktiga punkter att komma ihåg:

 • AI-bildgenerering är otroligt kraftfullt, men bör användas på ett etiskt sätt. Var medveten om upphovsrätt och plagiat.
 • Gratisverktyg är en bra ingång, men har ofta begränsningar. Betalalternativ ger mer flexibilitet och kontroll.
 • Förvänta dig inte perfektion. AI förstår inte alltid beskrivningar korrekt. Det kan krävas flera försök.
 • Denna teknik kommer troligen att fortsätta utvecklas snabbt de kommande åren. Nya verktyg och möjligheter dyker ständigt upp.
 • Använd AI-bildgenerering på ett kreativt och ansvarsfullt sätt för att skapa unikt bildinnehåll.

AI-genererade bilder erbjuder spännande möjligheter för alla slags kreatörer och artister. Vi hoppas att denna guide gav en bra introduktion till området och verktygen som finns tillgängliga idag.

Lämna en kommentar