Så gör du din WordPress flerspråkig – en steg-för-steg guide

Inledning

Att ha en flerspråkig webbplats är viktigt för att nå ut till en större publik globalt. Genom att erbjuda innehåll på flera språk kan du engagera användare från olika länder och kulturer.

I den här guiden går vi igenom de viktigaste stegen och övervägandena vid skapandet av en flerspråkig WordPress-webbplats. Vi tittar närmare på:

 • Inställningar för språkstöd i WordPress
 • Översättning av tema och innehåll
 • Hantering av menyer på olika språk
 • Strukturering av URL:er baserat på språk
 • Sökmotoroptimering för flerspråkigt innehåll
 • Analytics för att följa prestanda per språk
 • Underhåll och uppdateringar av översättningar

Genom att följa den här guiden kommer du att kunna skapa en flerspråkig WordPress-webbplats som fungerar bra både för användare och sökmotorer. Flerspråkigt innehåll är en effektiv strategi för att växa globalt, så låt oss komma igång!

Inställningar för språk

Att ställa in språkinställningarna i WordPress är det första steget för att skapa en flerspråkig webbplats.

För att ange standardspråket, gå till Inställningar > Allmänt. Under ”Webbplatsspråk” väljer du det språk du vill använda som standard.

För att lägga till ytterligare språk, gå till Inställningar > Allmänt och rulla ned till ”Webbplatsspråk”. Klicka på ”Lägg till” och välj de språk du vill lägga till.

När du har lagt till språken är det viktigt att markera dem som aktiva. Det gör du genom att bocka i kryssrutan bredvid varje språk under ”Webbplatsspråk”.

Nu har du ställt in de språk din webbplats ska använda. Nästa steg blir att översätta ditt tema och innehåll.

Översättning av teman

När du ska översätta ditt WordPress-tema till flera språk finns det två huvudsakliga alternativ:

Hitta översatta teman eller översätt själv

Ett alternativ är att hitta ett tema som redan finns översatt till de språk du behöver. Det finns många populära premium- och gratisteman som erbjuds på flera språk. Om du hittar ett tema som passar dina behov kan det spara dig mycket arbete.

Ett annat alternativ är att översätta ditt nuvarande tema själv eller anlita någon för att göra det. Om ditt tema saknar inbyggd översättningsfunktion kan du lägga till översättningar för temats textsträngar manuellt.

Plugin för översättning av teman

Det smidigaste sättet att hantera temaöversättningar är att använda ett särskilt plugin. Ett populärt alternativ är WPML som gör det enkelt att översätta teman, plugins och innehåll.

WPML skapar en översättningsfil för varje språk där du kan ange översättningar för alla textsträngar i temat. Det uppdaterar temat med rätt språk beroende på besökarens val. WPML har även stöd för att översätta menyer, widgetar och annat.

Genom att använda WPML eller liknande plugins får du effektiv hantering av flerspråkiga teman i WordPress.

Översättning av innehåll

Att översätta innehållet på din WordPress-webbplats till flera språk kan göras på några olika sätt:

Manuell översättning

Att manuellt översätta allt innehåll är det mest tidskrävande men också det säkraste alternativet för att få en korrekt och idiomatisk översättning. Detta rekommenderas för nyckelinnehåll som du vill ha exakt rätt översatt.

Processen går ut på att du eller en översättare tar det befintliga innehållet och översätter det ord för ord till målspråket. Det är viktigt att använda en professionell översättare som behärskar både käll- och målspråket väl.

Fördelar:

 • Korrekt idiomatisk översättning
 • Full kontroll över kvaliteten

Nackdelar:

 • Tidskrävande
 • Dyrt om du anlitar proffsöversättare

Använda översättningsplugin

Det finns översättningsplugin för WordPress som kan underlätta översättningsarbetet avsevärt. Dessa låter dig hantera översättningen direkt i WordPress admin-gränssnittet.

Plugin som WPML och Polylang gör det möjligt att tilldela översättare olika roller, skicka iväg innehåll för översättning, granska översättningar och publicera dem. Vissa erbjuder även maskinöversättning som ett alternativ.

Fördelar:

 • Strömlinjeformar översättningsarbetet
 • Versionshantering och granskning av översättningar
 • Roller och behörigheter för översättare

Nackdelar:

 • Kostar pengar för proffsfunktioner
 • Begränsningar i den gratisversionen

Maskinöversättning

Maskinöversättning med verktyg som Google Translate eller Microsoft Translator kan vara ett alternativ för mindre viktigt innehåll som inte behöver ha 100% korrekt översättning.

Det här alternativet är snabbt och billigt, men kvaliteten kan vara bristfällig. Den maskinöversatta texten behöver nästan alltid korrekturläsas och justeras av en människa för att bli idiomatisk.

Fördelar:

 • Snabbt och billigt
 • Bra för mindre viktigt innehåll

Nackdelar:

 • Dålig kvalitet
 • Behöver nästan alltid korrigeras

Hantera menyer

Att hantera flerspråkiga menyer på WordPress kan verka komplicerat, men med rätt inställningar går det smidigt.

Det viktigaste är att skapa separata menyer för varje språk på din webbplats. På så sätt kan du anpassa innehållet i menyerna efter det språk besökaren har valt.

Skapa menyer för varje språk

Gå till Utseende » Menyer i WordPress admin. Här kan du skapa nya menyer genom att klicka på ”+”-knappen.

Döp menyerna logiskt, till exempel ”Huvudmeny – Svenska” och ”Main menu – English”.

I menyinställningarna för varje meny väljer du vilket språk den tillhör.

Länka menyer till rätt innehåll

När du fyller varje meny med innehåll är det viktigt att länka till sidor på rätt språk.

Om en besökare tittar på din webbplats på svenska ska länkarna i huvudmenyn gå till svenska sidor. Länkar menyerna till engelskt innehåll blir det förvirrande.

Det enklaste är att helt enkelt vara noggrann när du fyller menyerna och dubbelkolla att du länkar till rätt version av varje sida.

URL-struktur

När du har flera språk på din webbplats är det viktigt att använda rätt URL-format för det flerspråkiga innehållet. Detta hjälper både användare och sökmotorer att hitta rätt version av en sida.

Det finns två huvudsakliga alternativ för URL-struktur:

Alternativ 1: Toppdomän per språk

Detta innebär att varje språk har en egen toppdomän, t.ex:

 • www.exempel.se för svenska
 • www.example.com för engelska

Fördelen är att det blir tydligt vilket språk varje domän innehåller. Nackdelen är att du måste köpa och hantera flera domäner.

Alternativ 2: Underkatalog per språk

Här har du en gemensam toppdomän, men varje språk har en egen underkatalog:

 • www.exempel.se/sv/ för svenska
 • www.exempel.se/en/ för engelska

Detta alternativ kräver bara en domän, men du måste vara noga med att konfigurera rätt underkatalog för varje språk.

Oavsett vilket alternativ du väljer bör du se till att:

 • Använda rätt språkkod i URL:en (sv, en, etc)
 • Varje sida bör bara finnas i en version, använd inte samma URL för olika språk
 • Gör inställningar i WordPress så att rätt URL-struktur används per automatik

Med rätt URL-struktur blir din flerspråkiga webbplats tydlig och lättnavigerad för användare och sökmotorer.

Hänvisa besökare till rätt språk

Det är viktigt att besökare hamnar på rätt språkversion av din webbplats. Här är några sätt att hänvisa dem till rätt sida:

Identifiera besökares språk

WordPress kan oftast identifiera besökarens språk baserat på webbläsarinställningar. Med hjälp av insticksprogrammet Polylang kan du automatiskt omdirigera besökare till rätt språk.

Du kan också lägga till kod i functions.php för att identifiera språk och omdirigera. Ett annat alternativ är att använda GeoIP för att identifiera besökarens land och presentera standardspråket för det landet.

Länka till rätt version

Lägg in länkar på varje sida som länkar till samma sida på andra språk. Antingen som en väljare längst upp eller en list längst ner. Plugin som Polylang kan skapa dessa länkar automatiskt.

Du kan också lägga till länkar i sidfoten som går till webbplatsens startsida på respektive språk. Detta hjälper besökare att enkelt byta språkversion.

Flaggor för språk

Visa flaggor för tillgängliga språk, ofta i sidhuvudet eller sidfoten. När besökare klickar på en flagga länkas de till samma sida på det språket. Detta gör det tydligt vilka språk som finns och ger ett smidigt sätt att växla.

Sökmotoroptimering

När du har en flerspråkig webbplats är det viktigt att optimera innehållet för sökmotorer på varje språk. Här är några tips:

Flera versioner av meta data

Varje språkversion bör ha unika titlar, meta-beskrivningar och nyckelord som är optimerade för målgruppen. Översätt alltid meta data, använd inte maskinöversättning.

Översatta alt texter

Se till att bilderna har översatta alt texter på respektive språk. Detta är viktigt för både användbarhet och SEO.

hreflang

Lägg till hreflang-attribut på dina länkar för att tala om för sökmotorer vilket språk varje sida finns på. Detta hjälper sökmotorer att indexera rätt innehåll.

Översatta undersidor

Om du har viktiga undersidor, se till att de finns översatta till alla språk. Undvik att enbart ha översatta startsidor.

Separata XML-sitemaps

Skapa en separat XML-sitemap för varje språkversion av webbplatsen. Länka till respektive sitemap från den globala sitemappen.

Geolokalisering i Google Search Console

I Google Search Console, ange geografisk målgrupp för varje språk/land. Detta hjälper Google att visa rätt innehåll.

Genom att optimera för flera språk och marknader kan du förbättra synligheten och nå ut bättre globalt.

Analytics

När du har flera språk på din webbplats är det viktigt att kunna spåra trafik och prestanda för varje språkversion. Med hjälp av analysverktyg som Google Analytics kan du se antal besökare, sidvisningar, bounce rate, genomsnittlig tid på sidan och mycket mer för varje språk.

För att göra detta behöver du:

 • Lägga till språkkoderna (t.ex. sv_SE för svenska) i Analytics.
 • Konfigurera språk som en primär dimension.
 • Skapa separata rapporter för varje språk.

På så sätt kan du jämföra prestandan mellan dina olika språkversioner och se vilka språk som presterar bäst. Genom att analysera skillnader i besökarbeteende mellan språken kan du optimera innehåll och navigation bättre. Det ger dig även möjlighet att fokusera dina SEO-insatser på de språk som har störst potential.

Underhåll och uppdateringar

Att hantera uppdateringar av innehåll på flera språk kan vara en utmaning. Här är några tips för att underlätta processen:

Hantera uppdateringar över flera språk

 • När du uppdaterar sidor eller inlägg, se till att göra motsvarande uppdateringar på alla språkversioner. Använd översättningsverktyg om möjligt för att effektivisera processen.
 • Skapa rutiner och checklistor för att inte missa någon språkversion. Det kan vara bra att ha en ansvarig för varje språk.
 • Överväg att använda översättningsplugins som automatiskt kopierar originalinnehållet till alla språkversioner vid uppdateringar. Detta underlättar processen avsevärt.
 • Ha en god struktur och namngivning på sidor och inlägg. Det gör det lättare att hålla ordning på innehållet.

Rutiner för kvalitetskontroll

 • Granska översättningarna regelbundet för att säkerställa korrekt språk och terminologi.
 • Låt modersmålstalare granska texterna. De kan oftast upptäcka språkfel som andra missar.
 • Testa säkerställa att all funktionalitet fungerar på alla språkversioner, t.ex. kontaktformulär, sök och menyer.
 • Kontrollera regelbundet att rätt innehåll visas på rätt språkversion av sajten. Detta förhindrar att innehåll av misstag hamnar på fel språk.
 • Se till att länkstrukturen är korrekt på alla språkversioner. Interna länkar bör leda till rätt versioner.

Genom att planera processen och ha tydliga rutiner kan man effektivt hantera uppdateringar av innehåll på flera språk över tid. Regelbonde kontroller är viktiga för att upprätthålla god kvalitet.

Lämna en kommentar