Webbdesign i Sverige – Din guide till utbildningar och karriärmöjligheter

Inledning

I denna guide går vi igenom de olika utbildningar inom webbdesign som finns att tillgå i Sverige. Syftet är att ge en överblick över vilka möjligheter som finns för den som är intresserad av att utbilda sig till webbdesigner.

Webbdesign handlar om att skapa och utforma webbplatser. Som webbdesigner arbetar man med design, användbarhet och funktion för att skapa bra användarupplevelser på webben. Det innebär att kombinera kreativitet med teknisk kunskap.

Webbdesign är ett spännande och varierande yrke där man får jobba med kreativa lösningar samtidigt som man använder sig av modern teknik. Eftersom allt mer av vår vardag flyttar över till internet så ökar också efterfrågan på webbdesigners. Det gör webbdesign till ett framtidsyrke med goda möjligheter till jobb.

Vad innebär webbdesign?

Webbdesign handlar om att skapa och utforma webbplatser. En webbdesigner arbetar med både design och teknik för att bygga webbplatser som är användarvänliga, tillgängliga och attraktiva.

Några av webbdesignerns viktigaste arbetsuppgifter är:

 • Planera webbplatsens struktur och navigering. Det handlar om att organisera innehållet på ett logiskt sätt.
 • Skapa en visuell profil och layout. Välja färger, typsnitt, bildspråk med mera.
 • Producera och bearbeta bilder, illustrationer, ikoner, knappar och andra grafiska element.
 • Bygga och koda webbplatsen med HTML, CSS, JavaScript med mera.
 • Optimera webbplatsen för sökmotorer (SEO).
 • Testa användarupplevelsen och tillgängligheten.

Webbdesign kräver en kombination av kreativitet och tekniska kunskaper. Det är viktigt med förståelse för design, färg, form och typografi. Samtidigt behövs programmeringsfärdigheter för att koda och bygga webbplatser.

Det finns flera olika inriktningar inom webbdesign:

 • Grafisk design – fokus på visuell design.
 • Interaktionsdesign – fokus på användbarhet och interaktion.
 • Frontend-utveckling – fokus på kodning och programmering.
 • UX-design – fokus på användarupplevelse.
 • Tillgänglighetsdesign – fokus på att göra webbplatser tillgängliga för alla.

Oavsett inriktning är målet att skapa engagerande och attraktiva webbupplevelser för användarna. En bra webbdesign kräver därför en mix av designkompetens och teknisk kunskap.

Utbildningar på gymnasienivå

Det finns flera gymnasieprogram som förbereder för högre studier och arbete inom webbdesign och webbutveckling.

Ett naturligt val är Medieprogrammet med inriktning webb. Här får man grundläggande kunskaper i design, produktion och publicering av digitalt material. Kurser i medieproduktionskunskap, medier, samhälle och kommunikation ingår.

Även Teknikprogrammet är relevant, särskilt inriktningen design och produktutveckling. Man lär sig om designprocesser, material, programmering, tekniska lösningar och mer datornära ämnen.

På Samhällsvetenskapsprogrammet kan man välja kurser inom medieproduktion, webbutveckling och kommunikation. Det ger en bredare bas för vidare studier inom området.

Estetiska programmet är också möjligt. Kurser i bild, form, färg, typografi och layout ger en konstnärlig utgångspunkt för webbdesign.

Oavsett program bör man välja kurser i webbutveckling, grafisk kommunikation, medieproduktion och programmering för att få relevanta kunskaper inför högre studier. Praktik på en webbureau eller webbavdelning kan ge värdefull erfarenhet.

Yrkeshögskoleutbildningar

Yrkeshögskolan (YH) erbjuder flera utbildningar inom webbdesign som varar mellan 1-3 år. Utbildningarna är inriktade mot praktisk yrkeskunskap.

Några exempel på YH-utbildningar med inriktning webbdesign:

 • Webbutvecklare (1-2 år)
 • Webbredaktör (1-2 år)
 • Multimediadesigner (2 år)
 • Digital design (2 år)

Utbildningarna omfattar både teori och praktik. Undervisningen sker i klassrum, datorlabb och verkstäder. Det ingår också lärande i arbete (LIA) ute på en arbetsplats.

Ansökan till YH sker via antagning.se. Behörighet är examen från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Det finns både heltids- och deltidsstudier.

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Efter avslutad utbildning får man en yrkeshögskoleexamen.

YH ger en stark grund för att arbeta professionellt med webbdesign och webbutveckling. Man lär sig programmering, design, användbarhet och projektarbete.

Högskoleutbildningar

Det finns flera olika högskoleutbildningar i Sverige som ger kunskaper inom webbdesign och närliggande områden. Några av de vanligaste är:

Civilingenjörsutbildningar

Civilingenjör med inriktning mot datateknik eller mjukvaruteknik ger breda kunskaper inom programmering, databaser, systemutveckling etc. Det ger en teoretisk grund men också praktiska färdigheter i webbutveckling. Exempel på lärosäten är KTH, Chalmers, Linköpings universitet. Utbildningen är 5 år.

Kandidatutbildningar

Webbprogrammering eller liknande 3-åriga kandidatutbildningar ger fokus på programmering och webbutveckling. Det ger konkreta kunskaper för att jobba som webbutvecklare eller programmerare. Exempel på lärosäten är Mittuniversitetet, Malmö universitet, Högskolan i Skövde.

Masterutbildningar

En masterutbildning i exempelvis internetteknik eller interaktionsdesign fördjupar kunskaperna inom webbutveckling och ger möjlighet att specialisera sig. Det ger avancerade kunskaper som är attraktiva på arbetsmarknaden. Exempel på lärosäten är KTH, Umeå universitet, Lunds universitet. Utbildningen är 2 år.

Beroende på intresse och karriärmål kan olika utbildningar passa. Civilingenjör ger bredast grund men tar längst tid. Kandidat ger konkreta jobbfärdigheter snabbare. Master ger fördjupning och specialisering.

Enskilda kurser

Det finns många möjligheter att läsa enstaka kurser inom webbdesign för den som vill komplettera sin utbildning eller skaffa sig grundläggande kunskaper. Kurserna varierar i längd från några dagar till flera veckor.

Vissa populära kurser är:

 • HTML och CSS – Lär dig grunderna i att skriva HTML och CSS-kod för att skapa och stylea webbsidor. Kursen är ofta 2-5 dagar.
 • WordPress för nybörjare – Få en introduktion till hur man bygger en webbplats med WordPress. Brukar vara 1-2 dagars kurser.
 • Photoshop och grafisk design – Kurser i bildbehandling och visuell design, exempelvis färglära och typografi. Varar från några dagar upp till flera veckor.
 • Javascript – Introducerar programmeringsspråket Javascript som används för interaktivitet på webbplatser. Finns både kortare nybörjarkurser och mer avancerade.
 • UX och användbarhet – Lär dig principer för användarvänlig design och hur man skapar god användarupplevelse. Brukar vara 2-5 dagar.

En fördel med fristående kurser är att man kan specialisera sig inom ett specifikt område eller testa på flera olika. Det ger också flexibilitet att studera vid sidan om jobb eller annan utbildning. Kurserna hålls ofta på kvällar och helger för att passa personer som arbetar.

Onlineutbildningar

Onlineutbildningar inom webbdesign har blivit allt vanligare de senaste åren. Det finns både för- och nackdelar med denna utbildningsform jämfört med traditionella utbildningar på plats.

Fördelarna med onlineutbildningar är framförallt att de är flexibla och kan studeras var som helst ifrån. Detta passar personer som vill studera samtidigt som de arbetar eller har andra åtaganden som gör att de inte kan vara på plats vid en skola. Onlineutbildningarna är ofta billigare än traditionella utbildningar och det går att hitta många alternativ som är helt gratis.

Nackdelarna kan vara att man som student känner sig isolerad och saknar det sociala utbytet med klasskamrater och lärare. Det kräver också mer självdisciplin och motivation att studera på egen hand via nätet. För vissa moment som design och teknik kan det vara en utmaning att inte ha en lärare på plats som kan ge direkt feedback.

Bland de onlineutbildningar inom webbdesign som erbjuds i Sverige kan nämnas distanskurser från yrkeshögskolor, nätbaserade högskoleutbildningar samt privata aktörer som erbjuder certifieringskurser online. Några exempel är Ordbrand, Berghs School of Communication och Webdesign-utbildning.se. Det finns även möjlighet att gå enskilda distanskurser via studieförbund som Hermods och Lärarförbundet.

Genom att välja en onlineutbildning kan man alltså få en gedigen utbildning i webbdesign helt på distans, men det kräver motivation och förmåga att strukturera studierna på egen hand. Fördelen är en flexibel utbildning som kan kombineras med andra åtaganden.

Praktik

Praktik är ett viktigt steg för alla som studerar webbdesign. Genom praktik får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och lära dig hur arbetslivet fungerar på en webbdesignbyrå eller webbavdelning.

Vikten av praktik

Att göra praktik ger dig många fördelar:

 • Du får testa på yrket i verkligheten och se om det passar dig.
 • Du knyter värdefulla kontakter och bygger ditt nätverk.
 • Du får referenser och meriter som stärker ditt CV inför framtida jobbansökningar.
 • Du lär dig nya program och verktyg som inte ingår i skolutbildningen.
 • Du utvecklar din portfölj med riktiga arbetsprover.
 • Du visar framtida arbetsgivare vad du går för redan under studietiden.

Med andra ord är praktik ett utmärkt sätt att förbereda sig för arbetslivet och öka sina chanser att få jobb efter examen.

Tips på hur du hittar praktikplats

Här är några tips för att hitta en bra praktikplats:

 • Börja leta i god tid, minst 6 månader innan önskat startdatum. De flesta företag har långa ledtider för praktikanter.
 • Var aktiv på LinkedIn och andra nätverk för design och webb. Följ företag du är intresserad av och skapa relationer.
 • Gå på arbetsmarknadsdagar på skolan och prata direkt med potentiella arbetsgivare.
 • Sök på arbetsförmedlingens praktikdatabas.
 • Sök direkt på företags hemsidor under karriär eller jobb.
 • Be dina lärare och tidigare praktikanter om tips.
 • Skicka öppna ansökningar även när det inte finns utannonserade platser.
 • Var förberedd att visa upp ditt CV, personligt brev, portfolio och tidigare arbetsprover.

Genom att vara uthållig, målinriktad och visa upp dina kunskaper så hittar du säkert en spännande praktikplats på en webbdesignbyrå som passar dig!

Yrkeslivet

Efter examen från en utbildning inom webbdesign öppnas många möjligheter i arbetslivet. Webbdesign är ett brett område som spänner över flera olika yrkesroller.

Arbetsuppgifter och lönenivåer för nyexaminerade webbdesigners

Som nyexaminerad webbdesigner är vanliga arbetsuppgifter att skapa design och layout för webbplatser, optimera webbplatser för sökmotorer (SEO), bygga responsiva och användarvänliga webbgränssnitt samt programmera och integrera webbapplikationer och funktioner.

En nyexaminerad webbdesigner kan förvänta sig en ingångslön på omkring 25 000 – 30 000 kr i månaden. Lönenivån beror på utbildning, arbetslivserfarenhet och arbetsuppgifternas komplexitet. Det finns goda möjligheter att få arbete direkt efter examen.

Karriärmöjligheter

Inom webbdesign finns flera karriärvägar att välja mellan. Man kan specialisera sig inom exempelvis:

 • UX design: Fokuserar på användarupplevelse och användartester.
 • Frontendutveckling: Fokuserar på HTML, CSS, JavaScript för att skapa webbgränssnitt.
 • Backendutveckling: Fokuserar på serversidan med programmering i t.ex. PHP, Python, .NET.
 • Webbanalytiker: Fokuserar på SEO, Google Analytics och webbstatistik.
 • Projektledare: Ansvarar för planering och genomförande av webbprojekt.
 • Art director: Ansvarar för den visuella formgivningen och varumärkesarbete.

Med flera års erfarenhet finns goda möjligheter att avancera till mer seniora roller eller chefspositioner. Lönen stiger då i snitt till 35 000 – 45 000 kr per månad. Webbdesign är ett område med kontinuerlig kompetensutveckling då teknikerna hela tiden förändras.

Sammanfattning

För den som vill utbilda sig till webbdesigner är det viktigt att tänka på vilken inriktning och nivå på utbildningen som passar bäst. Webbdesign är ett brett område som innefattar både tekniska och kreativa aspekter.

På gymnasienivå finns mediaprogrammet med inriktning mot webbutveckling som ger en introduktion. Yrkeshögskoleutbildningar är mer praktiskt inriktade och ger konkreta kunskaper för att arbeta som webbdesigner efter 1-2 år.

För den som siktar på mer teoretiska kunskaper och vill specialisera sig finns kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap eller systemvetenskap med inriktning mot interaktionsdesign eller människa-datorinteraktion på högskola/universitet.

Det kan också vara bra att komplettera med enskilda kurser inom webbutveckling, grafisk design, användarupplevelse etc. för att bredda sin kompetens. Praktik på webbureau eller IT-företag ger värdefull arbetslivserfarenhet.

Sammanfattningsvis finns många vägar att välja för den som vill utbilda sig till webbdesigner. Det viktiga är att matcha utbildningen efter sina intressen och långsiktiga mål. Med rätt utbildningsbakgrund finns goda möjligheter att få jobb inom ett spännande och kreativt yrkesområde.

Lämna en kommentar