Utan att lyfta ett finger: Anlita en freelancer för att bygga din hemsida

Introduktion

Att anlita en frilansare för att bygga en hemsida kan vara ett smart och kostnadseffektivt alternativ till att anställa en webbutvecklare. I den här guiden får du lära dig hur processen går till steg för steg.

Vad är freelance? Frilansare är självständiga konsulter som erbjuder sina tjänster mot betalning för specifika projekt. De arbetar på frilansbasis och tar ett arvode för varje uppdrag de utför, till skillnad från anställda som får en fast månadslön.

Fördelarna med att anlita en frilansare är många. Du kan hitta experter inom just det område du behöver hjälp med, till en lägre kostnad än att anställa. Du betalar bara för det arbete som utförs just nu, inte en fast lön varje månad. Det ger dig större flexibilitet. Frilansare har ofta stor erfarenhet av liknande projekt.

I den här guiden får du steg-för-steg instruktioner för hela processen, från att hitta rätt frilansare till att lansera din färdiga hemsida. Du kommer lära dig hur du beskriver ditt projekt, tecknar avtal, kommunicerar effektivt, testar hemsidan och mycket mer. Med hjälp av den här informationen kan du få en proffsig hemsida byggd helt utan eget kodande.

Hitta en freelance-utvecklare

Det finns många olika platser där man kan hitta freelance-utvecklare. Några populära alternativ är:

 • Freelance-sajter som Upwork, Fiverr och Freelancer. Här finns tusentals utvecklare som erbjuder sina tjänster. Man kan söka baserat på kompetens, portfölj och recensioner.
 • LinkedIn är också en bra källa. Sök efter utvecklare med rätt kompetenser och kontakta dem direkt.
 • Personliga nätverk. Fråga vänner, familj eller kollegor om rekommendationer.

När du tittar på utvecklarnas profiler, leta efter följande:

 • Tidigare projekt i portföljen som liknar ditt. Det visar att de har erfarenhet av liknande uppdrag.
 • Recensioner och betyg från tidigare kunder. Det ger en bild av kvaliteten i arbetet.
 • Tydlig beskrivning av kompetenser och expertområden. Se till att de har rätt färdigheter för ditt projekt.
 • God kommunikation. De bör förklara saker tydligt och svara snabbt på meddelanden.

Välj en utvecklare som har flera års erfarenhet av den typ av projekt du vill göra. Kontrollera referenser om möjligt. Det är också bra om de kan visa exempel på tidigare kunders hemsidor de byggt.

Beskriv ditt projekt

När du ska beskriva ditt projekt till en freelance-utvecklare är det viktigt att vara tydlig och inkludera all nödvändig information. Här är några tips för att skriva en bra projektbeskrivning:

Hur man skriver en bra projektbeskrivning

 • Börja med en kort summering av vad du vill ha hjälp med. Beskriv syftet med projektet och vilken typ av webbplats eller applikation du vill skapa.
 • Beskriv målgruppen och användningsområdet. Vem vänder sig projektet till och vad ska de kunna göra med det? Detta hjälper utvecklaren att förstå kraven.
 • Lista funktionerna och egenskaperna som är viktigast för dig. Vilka är de huvudsakliga funktioner som webbplatsen/appen måste ha? Beskriv dem i prioritetsordning.
 • Förklara ungefär hur du vill att designen och användargränssnittet ska se ut. Referera gärna till exempelsidor som inspiration.
 • Ange ungefärlig tidsplan och deadlines om du har några. När behöver olika delar vara klara?
 • Beskriv eventuella tekniska krav, t.ex. vilka språk eller ramverk som ska användas.

Vilken information behövs

Följande information bör ingå i en bra projektbeskrivning:

 • En övergripande beskrivning av projektet
 • Mål och syfte
 • Målgrupp
 • Funktioner och egenskaper
 • Design och UI
 • Tidsplan och deadlines
 • Tekniska krav och begränsningar
 • Eventuell befintlig data/material som ska integreras
 • Budget och betalningsplan

Genom att vara så tydlig som möjligt underlättar du för utvecklaren att förstå dina behov och lämna en träffsäker offert.

Exempel

Här är ett exempel på en projektbeskrivning för en ny webbshop:

*”Jag behöver hjälp med att bygga en ny webbshop för försäljning av ekologiska hudvårdsprodukter till konsumenter. Syftet är att kunna sälja våra produkter online och expandera till nya marknader.

Målgruppen är huvudsakligen kvinnor 25-55 år med intresse för naturlig skönhet och hållbarhet. Webbshoppen ska ha en modern, fräsch design med fokus på vår produktserie.

De viktigaste funktionerna är:

 • Produktsidor med bilder, beskrivningar och recensioner
 • Kundkonto och kundvagn
 • Kassa med flera betalningsalternativ
 • Administration för produktuppläggning
 • SEO-optimaliserad sajt

Jag vill gärna att designen tar inspiration från dessa webbshoppar: [exempel.se], [exempel2.se]. Färgpaletten ska utgå från vår befintliga logotyp i grönt, vitt och svart.

Tidsplanen är att ha en fungerande beta-version klar inom 2 månader. Budgeten är 30 000 kr exklusive moms. Språket ska vara svenska och sajten ska byggas i WordPress.”

Offert och avtal

Det är viktigt med tydliga och detaljerade offerter och avtal när man anlitar en freelance-utvecklare för att bygga en hemsida. Offerterna och avtalen säkerställer att båda parter förstår projektets omfattning, kostnader, leveranstider och ansvar.

Offerterna bör innehålla följande:

 • En detaljerad beskrivning av arbetet som ska utföras
 • Tidsramar och leveranstider
 • Kostnader och betalningsvillkor
 • Eventuella tilläggstjänster och deras kostnader

När offerten är godkänd bör ett skriftligt avtal upprättas som båda parter undertecknar. Avtalet bör innehålla:

 • Projektbeskrivning
 • Tidsplan
 • Budget och betalningsplan
 • Äganderätt till koden och innehåll
 • Sekretessklausuler
 • Uppsägningsklausuler
 • Tvistehantering

Ett bra avtal säkerställer att båda parters rättigheter och skyldigheter är tydligt definierade. Det minskar risken för missförstånd och tvister längre fram. Avtalet fungerar också som en kvalitetsgaranti för projektet.

Se till att du förstår och godkänner alla delar i offerten och avtalet innan du skriver under. Be om förtydliganden om något är oklart. Det är också bra att låta en jurist granska avtalet om det rör sig om större projekt. Med tydliga offerter och avtal på plats kan samarbetet flyta smidigt.

Kommunikation

Effektiv kommunikation är nyckeln till ett lyckat samarbete med en frilansare. Här är några tips:

Använd projekthanteringsverktyg – Verktyg som Trello, Asana eller Basecamp hjälper dig hålla koll på projektets status. Du kan dela filer, kommentera på uppgifter och se vem som jobbar med vad. Det effektiviserar kommunikationen.

Ha regelbundna avstämningsmöten – Boka in återkommande videomöten, t.ex. varje måndag. Gå igenom vad som gjorts och planera veckans uppgifter. Avsätt tid för frågor. Det ger bättre flyt i projektet.

Var tydlig i din kommunikation – Förklara noga vad du vill ha och prioritera önskemålen. Ge konstruktiv återkoppling på arbetet. Undvik missförstånd genom att vara specifik.

Svara snabbt – Svara på frågor och meddelanden inom 24 timmar, även bara med ett kort ”tack” eller ”uppfattat”. Det visar att du är engagerad.

Ha överseende – Kom ihåg att ni kanske befinner er i olika tidszoner. Var inte för strikt med deadlines eller krav på omedelbara svar. Visa förståelse.

Var vänlig och respektfull – Håll en professionell och vänlig ton. Ge beröm för bra arbete. Kom ihåg att det är en människa, inte bara en resurs. Det skapar god stämning.

Genom bra kommunikation undviker du många problem och bygger en bra relation. Det ger ett smidigare samarbete och ett bättre slutresultat.

Betalning

När det kommer till att betala för tjänster från en frilansare finns det några saker att tänka på. Det är viktigt att komma överens om betalningsvillkor och tidpunkter för betalning innan arbetet påbörjas.

För större projekt är det vanligt att frilansaren fakturerar delbetalningar vid specifika milstolpar i processen. Till exempel kan det vara 25% vid projektstart, 25% halvvägs och 50% vid färdigställande. Detta ger en trygghet för båda parter. Frilansaren vet att hen får betalt för utfört arbete och du som kund slipper betala 100% uppfront.

Det är också bra att specificera exakta villkor för när fakturor skall betalas, till exempel inom 15 dagar. Betalningar bör alltid ske via faktura eller officiella betaltjänster som Swish där båda parter har en tydlig transaktionshistorik.

Diskutera betalningsvillkor och tidplan noga innan projektstart så att inga oklarheter uppstår senare. Med tydlig kommunikation och rimliga villkor så flödar arbetet på smidigare.

Arbetsprocess

När du har hittat en frilansare och kommit överens om ett avtal är det dags att börja arbetet. Här är några viktiga saker att tänka på gällande arbetsprocessen:

 • Diskutera tidsramar och deadlines. Bestäm milestones för när vissa delar ska vara klara. Det är bra om frilansaren kan ge en estimation på hur lång tid varje del tar.
 • Använd ett projekthanteringsverktyg. Många frilansare arbetar med verktyg som Trello, Asana eller Jira för att hålla ordning på uppgifter. Då kan du enkelt se vad som pågår och godkänna leveranser.
 • Begär regelbundna uppdateringar. Du bör få information om hur arbetet fortskrider. Fråga hur det går med vissa uppgifter eller om det uppstått några problem.
 • Bjud in till synk-möten. Genom videosamtal ungefär varannan vecka hålls kontakten och ni kan diskutera öppna frågor.
 • Ge feedback kontinuerligt. Titta på det frilansaren levererar så fort som möjligt. På så sätt upptäcks eventuella problem i tid. Var tydlig i din feedback.
 • Testa tidigt och ofta. Be att få se en tidig version av hemsidan, även om den inte är helt klar. På så sätt kan du ge input och frilansaren kan justera innan allt är klart.
 • Godkänn leveranser innan betalning. När en del är klar enligt överenskommelsen ska du godkänna leveransen, vanligtvis via projekthanteringsverktyget. Frilansaren kan sedan skicka fakturan för den delen.

Genom god kommunikation och regelbundna avstämningar under hela processen kan arbetet flyta på bra och du får den hemsida du önskar till slut.

Testning och lansering

Testning av en ny webbplats är oerhört viktigt för att säkerställa att den fungerar som den ska. Här är några viktiga saker att tänka på:

Vikten av testning

 • Testa webbplatsens funktionalitet grundligt innan lansering för att hitta och åtgärda eventuella fel och buggar. Det är alltid bättre att hitta problemen innan webbplatsen går live.
 • Låt flera personer testa webbplatsen på olika enheter och webbläsare. Det som fungerar på din dator kanske inte fungerar på en mobil eller surfplatta.
 • Testa användarupplevelsen. Är webbplatsen lätt att navigera och hitta det man söker? Fungerar sökfunktionen som den ska? Laddar sidorna snabbt?
 • Testa säkerheten. Se till att webbplatsen är säker och fri från sårbarheter.
 • Gör en testlansering eller beta-version där en mindre grupp får testa webbplatsen innan den lanseras skarpt.

Olika typer av testning

Några vanliga typer av testning:

 • Funktionell testning – testar webbplatsens funktioner för att se att allt fungerar som det ska.
 • Användbarhetstestning – testar hur användarvänlig webbplatsen är.
 • Prestandatestning – mäter webbplatsens hastighet och svarstider under hög belastning.
 • Säkerhetstestning – letar efter säkerhetshål och sårbarheter.
 • A/B-testning – testar olika versioner mot varandra för att se vilken som presterar bäst.
 • Regressionstestning – kontrollerar att inget går sönder vid uppdateringar och ändringar.

Lanseringsstrategi

När webbplatsen är testad och klar att lanseras skarpt finns några saker man kan göra för att lyckas:

 • Informera via sociala medier, nyhetsbrev, PR etc att webbplatsen lanseras.
 • Se till att sökmotoroptimeringen är på plats så webbplatsen synlig i sökresultat.
 • Erbjud något extra vid lanseringen, t.ex. rabattkod, för att skapa intresse.
 • Ha en marknadsföringsplan och budget för att driva trafik till webbplatsen kontinuerligt.
 • Följ upp trafik och konverteringar noga under lanseringsfasen.
 • Var beredd att snabbt åtgärda eventuella barn sjukdomar och problem som uppstår.

Genom god testning och förberedelse kan man undvika många problem vid lanseringen och ge webbplatsen de bästa förutsättningarna att lyckas.

Underhåll

När hemsidan väl är lanserad är det viktigt att inte bara lämna den utan vidare uppföljning. För att en hemsida ska fortsätta fungera bra och generera trafik är det viktigt med kontinuerligt underhåll.

Vikten av underhåll

En hemsida behöver uppdateras och underhållas regelbundet för att hålla sig aktuell och relevant. Innehåll behöver uppdateras när information eller erbjudanden ändras. Design och funktioner kan behöva uppdateras när nya trender och tekniker utvecklas. Säkerheten måste hållas uppdaterad för att skydda mot nya hot. Genom regelbundet underhåll kan en hemsida behålla och öka sitt värde över tid.

Uppdateringar

Det finns många typer av uppdateringar som bör göras regelbundet:

 • Innehållsuppdateringar – Lägg till nytt innehåll, uppdatera gammal information, ta bort inaktuellt material. Detta bör göras kontinuerligt för att hålla sidan relevant.
 • Designuppdateringar – Uppdatera designen och layouten för en fräschare look. Detta kan göras vartannat år.
 • Tekniska uppdateringar – Uppgradera till nyare system och ramverk. Säkerhetsuppdateringar bör installeras så fort de släpps. Större tekniska uppdateringar vart tredje år.
 • SEO-uppdateringar – Optimera på nyckelord, meta-data, länkstruktur för bättre sökmotorrankning. Gör små justeringar kontinuerligt.

Support

Även med regelbundet underhåll kan problem uppstå. Därför är det bra med fortlöpande support i form av buggfixar, säkerhetskontroller och annan felsökning. Supporten kan utföras av webbutvecklaren eller ett separat företag. Viktigt att budgetera för supportkostnader i förväg.

Genom att avsätta tid och pengar för underhåll kommer hemsidan fungera problemfritt under lång tid framöver. Det ger en stabil grund att bygga vidare på.

Sammanfattning

Att använda en freelance-utvecklare för att skapa en hemsida kan vara ett mycket smidigt och kostnadseffektivt alternativ. Fördelarna med att låta en freelancer bygga din hemsida är att du sparar tid eftersom du inte behöver lära dig koda, du får tillgång till expertis inom webbutveckling och får en snygg, användarvänlig hemsida.

Några viktiga punkter att tänka på är att tydligt beskriva dina förväntningar i början, ha en öppen kommunikation under hela processen och se till att ni är överens om betalningsvillkor och leveranstider.

Avslutningsvis, glöm inte att testa hemsidan ordentligt innan lansering och se till att ni kommer överens om underhåll och support efter lanseringen. Genom att vara tydlig i din kommunikation och välja en pålitlig freelance-utvecklare som förstår dina behov kan du effektivt och smidigt bygga en proffsig hemsida helt på dina villkor.

Lämna en kommentar