Bilderna på samtliga set är använda med artistens

  tillåtelse, så om du vill använda ett set, måste du länka  

  tillbaka till honom/henne samt en länk till mig.

Läs Regler

HÄR

Om du vill använda ett set kan du maila mig så sänder jag det till dig.

 

 

I have the permission from the artists to use their images so if you

want to use one you must give a link back to him/her with

their logo, and a link back to me.

Read Rules

HERE

If you want to use a set, just mail me and i will send it to you.

 

 

 

Index

 

©Ylvas Design