I have used the art with permission from the artist. Visit here!

You will need to put a credit "©Gail Gastfield" on everything you create using the artwork.

READ:

I do NOT want my work to be used in collections of downloadable net graphics, for virtual postcards or greeting cards or similar uses. Even though these uses are usually not commercial, it tends to infer that the artwork is free for all to download at will. As a professional artist whose work represents my livelihood, as well as my reputation, I feel it is important to retain more control of the way in which my work is used.

For graphics groups: the graphics created by members can be shared with others in the group as long as all are made aware of the use restrictions and copyrights. I also prefer that my work not be used within adult only, sexually explicit groups.

Gail Gastfield

 

LÄS:

Jag tillåter generellt mina bilder som kan användas på personliga webbsidor, taggar underskrift och korrespondens, så länge det är i icke-kommersiella syften och du lämnar min upphovsrätt uttalande ( "© Gail Gastfield") intakt och läsbar på varje bild och låta det ingå och en länk till min webbplats i själva webbsidan. Animation, beskära och ta bort bakgrunder är ok men jag vill inte konstverket snedvridna, gjord av andel eller ändrats så mycket att den är oigenkännlig.

Jag vill inte att mitt arbete som skall användas i samlingar av nedladdningsbara netto grafik, för virtuella vykort eller gratulationskort eller liknande användningsområden. Även om dessa användningsområden är oftast inte kommersiella, tenderar det att dra slutsatsen att konstverket är gratis för alla att ladda ner efter behag. Som en professionell konstnär vars arbete utgör mitt levebröd, liksom mitt rykte, anser jag att det är viktigt att behålla kontrollen över hur mitt arbete används.

För grafik grupper: grafik som skapats av medlemmar kan delas med andra i gruppen så länge som alla är medvetna om begränsningarna för användningen och upphovsrätt. Jag föredrar också att mitt arbete inte kan användas inom vuxen bara, sexuellt explicit grupper.

Gail Gastfield

 

  index   

©Ylvas Design