Att måla är nog inte min starkaste sida, men det  har det blivit

 rätt så skapligt ändå. -enligt mig :))  Målningarna är gjorda med PSP och blyerts.

 

~~~~

 

My painting is not so good but thanks to all tutorials that

have guided me I have achieved som here.

The paintings are done in PSP and some with pencils.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorials from::

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~

 

 

Tutorials from:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~

 

 

 

Tutorial from:

http://www.sp-services.co.uk/Tutorial/HowtoPSPPaint.html

 

 

 

 

~~~~~~

 

 

Tutorial from:

 

 

 

 

 

~~~~~~

 

 

 

Tutorial from:

 

 

 

 

 

 

~~~~~~

 

 

 

 

Tutorial from:

http://www.webartbysue.com

 

 

 

 

 

~~~~~~

 

 

 

Tutorial from:

http://ergfriends.com/choochoo/mountain_moon.htm

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~

 

 

Tutorial from:

http://www.wetcanvas.com/ArtSchool/Digital/IntroLessons/Lesson9/

 

 

 

 

~~~~~~~~

 

 

Tutorial from:

http://www.pikegraphic.com/index.htm

 

 

 

 

~~~~~~

 

 

 

Tutorial from:

http://www.prestigiousdames.com/ronni/tutorials.html

 

 

 

 

~~~~~~~~

 

 

 

 

Tutorial from:

http://graphic-and-arts-by-elle.com

 

 

 

 

 

~~~~~~~~

 

 

 

 

Tutorial from:

 

 

 

 

 

~~~~~~

 

 

 

Tutorial from:

http://www.wetcanvas.com/ArtSchool/Digital/IntroLessons/Lesson5/index.html

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~

 

 

 

Index

 

 

 

  ©Ylvas Design